Tuesday, June 14, 2016

SETOKAZE / IMO 8217312 / 1983 / 10906 GT / 18566 DWT / Minami-Nippon Usuki 560 / Mitsubishi 6UEC52/125H 5001 kW / NEW SETOKAZE (2001-10) / SETOKAZE (1998-01) / NORWEGIAN CROWN (1997-98) / SETOKAZE (1991-97) / DAY STAR (1983-91) / Demolition India 02/04/2010